140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından uzmanlık öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Dermatoloji Kış Okulu’nun onbeşincisi 13-16 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya Trendy Lara Otel’de yüz yüze olarak gerçekleşecektir.

Okulumuzun bilimsel programı kapsamında 15. Dermatoloji Kış Okulunun öğrenim hedefleri;

  1. Klinik belirtilerden yola çıkarak ayırıcı tanı sürecinin planlanıp tanıya ulaşılması,
  2. Hastaya ve duruma özgü akılcı tedavi planlamasının yapılması,
  3. Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi konularında önerilerde bulunulmasıdır.

15. Dermatoloji Kış Okuluna 20 Eylül 2023 tarihi itibariyle eğitiminin 3. yılını bitirmiş (daha önceden yüz yüze ya da çevrimiçi olarak kış okuluna katılmamış olan) Deri ve Zührevi Hastalıkları Tıpta uzmanlık öğrencileri katılabileceklerdir. Katılımcı sayısı 65 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamaması durumunda eğitiminin 3. Yılında bulunan tıpta uzmanlık öğrencilerinin de kabul edilmesi planlanmıştır.

Programda yer alan konular, karşılıklı etkileşimin daha rahat olabilmesi açısından 20’şer kişilik 3 ayrı gruba dönüşümlü olarak ve interaktif sunum teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. “Tanınız Nedir” başlıklı oturumlar tüm gruba ve “key pad” ile gerçekleştirilecektir. “Bir Olgunun Öğrettikleri” başlıklı oturumlarda katılımcılar kendi olgularını sunacak ve meslektaşlarıyla tartışacaklardır. Değerlendirme sonucunda ilk üç sırada yer alan olgu sunumunu gerçekleştiren katılımcılar "Prof. Dr. Oya Gürbüz Ödülü" almaya hak kazanacak ve 2024 yılı Ulusal Dermatoloji Kongresine katılım daveti alacaklardır.

15. Dermatoloji Kış Okulu katılımcılarının kayıt ve tam pansiyon konaklama giderleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır. Bu destekten yararlanmak için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olma koşulu aranacaktır.

Kış Okuluna katılmak isteyen meslektaşlarımız başvurularını göreve başladıkları tarihi belgeleyerek (çalışılan kurumdan göreve başlama tarihini belirten yazı ile) 15. Kış Okulu web sayfasındaki kayıt bölümünden yapabileceklerdir. Kış Okuluna kayıtlar 10 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00’da başlayacak ve 14 Kasım 2023 tarihinde saat 24.00’da sona erecektir. Komisyonumuzca koşulları uygun bulunan meslektaşlarımızdan başvuru sırasına (sıralama dijital ortamda başvuru zamanına göre gerçekleştirilecektir) göre belirlenen ilk 65’i okulumuza kayıt yaptırabileceklerdir.

Her zaman olduğu gibi bu yıl da mesleki gelişim ve bilimsel açıdan son derece verimli ve keyifli geçeceğine inandığımız okulumuzda görüşebilmek ümidiyle,

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

ÖNEMLİ TARİHLER